Webbutbildning

Våld mot äldre

Om utbildningen – Våld mot äldre

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom äldreomsorgen och kommer i kontakt med äldre i ditt arbete. Du har en värdefull roll i arbetet med att uppmärksamma våldet mot äldre.

I utbildningen kommer du att lära dig om:

  • vad våld är.
  • vilka som utsätts för våld och vilka som utsätter andra för våld.
  • hur en misstanke om eller upptäckt av våld kan hanteras.
  • hur man kan tala om våld.

Webbutbildningen tar cirka 45 – 60 minuter att genomföra

Innehåller

  • Kunskapstest
  • Diplom
Gå till utbildningen