Webbutbildning

SBAR

Om utbildningen – SBAR

En av de vanligaste bakomvarande orsakerna till tillbud och händelser i vården är att det på något vis brustit i kommunikationen mellan personer och verksamheter. För att minska risken att missförstånd uppstår som kan äventyra patientsäkerheten är det viktigt att vi inom vården kommunicerar med varandra på ett säkert och tryggt sätt. Detta innebär att kommunikationen ska vara korrekt och vara avgränsad till den aktuella situationen.

SBAR bygger på:

S: Situation
B: Bakgrund
A: Aktuellt tillstånd
R: Rekommendation

I utbildningen går du igenom SBAR steg för steg genom några praktiska exempel. Till sist får du också svara på ett antal kontrollfrågor, så att du vet att du förstått hur SBAR fungerar.

Innehåller

  • Kunskapstest
  • Diplom
Gå till utbildningen