Webbutbildning

Vardagsrehabiliterande arbetssätt

Om utbildningen – Vardagsrehabiliterande arbetssätt

Ett rehabiliterande förhållningssätt innebär att den som fått insatser beviljade ska få göra så mycket som den kan själv. Denna utbildning ger kunskap om rehabilitering och aktivering i den äldres vardag och om vikten av meningsfullhet, självständighet, motivation, bemötande och delaktighet.

Utbildningen består av 8 kapitel och vissa avslutas med en kontrollfråga.
För att logga in på itslearning och genomgå utbildningen krävs användarnamn och lösenord, detta får du av din närmaste chef. Du hittar även användarnamn och lösenord i utbildningspärmen på kontoret.

Webbutbildningen tar cirka 30 minuter att genomföra

Innehåller

  • Kunskapstest
  • Diplom
Gå till utbildningen