Webbutbildning

Palliation ABC

Om utbildningen – Palliation ABC

Denna utbildning är en allmän palliativ vårds utbildning och baseras på Socialstyrelsens kunskapsstöd och nationella riktlinjer för god palliativ vård i livets slutskede. Utbildningen vänder sig till all personal inom vård och omsorg

Läkemedelsdelen består av 4 kapitel med tillhörande utbildningsmaterial.

  • Fyra sjukdomsförlopp (ca 60 min)
  • Vad är palliativ vård? (ca 10 min)
  • Palliativ vård i praktiken: nio tematiska moduler (ca 2h 20 min)
  • Vad gör vi nu? (ca 10 min)

Webbutbildningen tar cirka 220 minuter att genomföra.

Innehåller

  • Kunskapstest
  • Diplom
Gå till utbildningen