Webbutbildning

Introduktions-utbildning för ny personal inom vård och omsorg

Om utbildningen – Introduktion till arbete i vård och omsorg del 2

Nu lanserar Socialstyrelsen ett nationellt introduktionspaket som främst riktar sig till ny personal inom socialtjänst och kommunalt finansierad hälso- och sjukvård i såväl kommunala som privata verksamheter. Paketet är framtaget för att stötta såväl kommunala som privata arbetsgivare under covid-19 pandemin. Det ger ny personal som kommer in i verksamheterna baskunskap för att arbeta inom äldre- och funktionshindersomsorg. Introduktionspaketet består av en utbildning i två delar där Socialstyrelsen tagit fram del ett och Ersta Sköndal Bräcke högskola har tagit fram del två.

Syftet med utbildningen är att ge en introduktion till dig som ska arbeta med äldre personer men saknar undersköterska utbildningen.

Kursen är indelad i tre olika moduler med ett tema för varje modul.

  • Modul 1 handlar om lagstiftning, basal vårdhygien, ergonomi och patientsäkerhet. Detta är grundläggande kunskaper som rör ansvar och säkerhet både för de som arbetar i vård och omsorg samt de personer man kommer att möta.
  • Modul 2 handlar om vanliga sjukdomar hos personer inom vård och omsorg. Fokus är på grundläggande kunskap och praktiska tips för vad man ska tänka på vid vård av personer med behov av hjälp.
  • Modul 3 handlar om etik, bemötande, kommunikation och vård i livets slut. Dessa områden är ofta det som avgör om en person tycker att man fått god vård eller inte.

Innehåller

  • Kunskapstest
  • Diplom
Gå till utbildningen