Webbutbildning

Introduktions-utbildning för ny personal inom vård och omsorg

Om utbildningen – Introduktion till arbete i vård och omsorg del 1

Nu lanserar Socialstyrelsen ett nationellt introduktionspaket som främst riktar sig till ny personal inom socialtjänst och kommunalt finansierad hälso- och sjukvård i såväl kommunala som privata verksamheter. Paketet är framtaget för att stötta såväl kommunala som privata arbetsgivare under covid-19 pandemin. Det ger ny personal som kommer in i verksamheterna baskunskap för att arbeta inom äldre- och funktionshindersomsorg. Introduktionspaketet består av en utbildning i två delar där Socialstyrelsen tagit fram del ett och Ersta Sköndal Bräcke högskola har tagit fram del två.

Syftet med utbildningen är att ge en introduktion till dig som ska arbeta med äldre personer men saknar undersköterska utbildningen.

I utbildningen får du lära dig om:

  • socialtjänstens uppdrag och ansvar och de regler som gäller inom området
  • de särskilda behov som äldre personer och personer med funktionsnedsättning kan ha samt hur dessa behov kan tillgodoses genom insatser av god kvalitet i de olika verksamheterna.

Efter introduktion del 1 ska du även genomgå introduktion del 2

Innehåller

  • Kunskapstest
  • Diplom
Gå till utbildningen