Webbutbildning

Demens ABC

Om utbildningen – Demens ABC

Den här utbildningen bygger på Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Syftet med Demens ABC är att inspirera dig till att arbeta mer personcentrerat.

Demens ABC består av 10 kapitel med tillhörande utbildningsmaterial.

 • Personcentrerad omvårdnad
 • Fakta om demens
 • Arbeta tillsammans
 • Att skapa en trygg miljö
 • Aktiviteter för en meningsfull vardag
 • Skapa lust till mat och måltid
 • Trygg vård och omsorg
 • Att förstå och bemöta beteendeförändringar
 • Använda hjälpmedel
 • Stöd till anhöriga

Webbutbildningen tar cirka 90 minuter att genomföra.

Efter ”Demens ABC” kan du genomgå utbildningen ”Demens ABC plus hemtjänst” i samma plattform

Innehåller

 • Kunskapstest
 • Diplom
Gå till utbildningen