Webbutbildning

Covid-19

Om utbildningen – Covid 19

Karolinska Institutet har på uppdrag av Socialstyrelsen tagit fram två e-utbildningar kring covid-19. Syftet är att stärka beredskap och ge kunskap om de viktigaste principerna och utmaningarna i arbetet att förhindra spridning av covid-19. Fokus ligger på hygienprinciper och användning av personlig skyddsutrustning.

Innehåller

  • Kunskapstest
  • Diplom
Gå till utbildningen

Filmer om Covid-19

En film om Covid-19 till personal inom kommunal vård och omsorg. I videon berättar Carlotta Hellbacker, läkare på vårdhygien och Gunnar Hagström som är hygiensjuksköterska, om Covid-19 och dess symptom och smittovägar samt Basal hygien och skyddsutrustning. (19 minuter).

En film om vilken typ av skyddsutrustning du behöver när du vårdar en patient med Covid-19 samt hur du på ett säkert sätt ska ta på och av dig skyddsutrustningen (3 minuter).