Webbutbildning

Vård av äldre med diabetes

Om utbildningen – Vård av äldre med diabetes

Utbildningens syfte är att öka kunskapen hos sjukvårds- och omvårdnadspersonal och bidra till en mer jämlik vård. Den fungerar också som ett redskap för ansvariga inom kommunal vård och omsorg, verksamhetschefer och sjuksköterskor, samt som ett stöd för delegering till omvårdspersonal.

Utbildningen består av 19 frågor och tar dig igenom en berättelse om Doris 83 år, med typ 2 diabetes.

Webbutbildningen tar cirka 30 minuter att genomföra

Innehåller

  • Kunskapstest med 19 frågor under berättelsen
Gå till utbildningen