UTBILDNINGAR

Här hittar du dom utbildningarna som vi genomgår.

Våra kunder ska leva ett tryggt liv

Vi kommer alltid att se till att våra medarbetare är uppdaterade med senaste grundläggande utbildningarna. Det är en självklarhet för oss!

Dessa utbildningar genomgås:

Introduktion del 1

Syftet med utbildningen är att ge en introduktion till dig som ska arbeta med äldre personer men saknar undersköterska utbildningen.

Gå till sidan

Introduktion del 2

Syftet med utbildningen är att ge en introduktion till dig som ska arbeta med äldre personer men saknar undersköterska utbildningen.
Gå till sidan

Basal hygien

All personal inom vård och omsorg ska arbeta för att bryta smittvägar och förhindra smittspridning. denna e-utbildning ger kunskap i dom viktigaste principerna för Basal hygien.
Gå till sidan

SBAR

En av de vanligaste orsakerna till tillbud i vården är att det på något vis brustit i kommunikationen mellan personer och verksamheter. I denna e-utbildning får du lära dig kommunikation på ett säkert och tryggt sätt.

Gå till sidan

Demens ABC

Denna e-utbildning ger dig kunskap om demenssjukdom. Syftet med Demens ABC är att inspirera dig till att arbeta mer personcentrerat.

Gå till sidan

Palliation ABC

Denna e-utbildning ger kunskap om god palliativ vård i livets slutskede. Utbildningen vänder sig till all personal inom vård och omsorg
Gå till sidan

Rehabiliterande arbetssätt

Denna e-utbildning ger kunskap om rehabilitering och aktivering i den äldres vardag

Gå till sidan

Jobba säkert med läkemedel

Denna e-utbildning består av 2 delar och ger dig baskunskap om säker läkemedelsbehandling inför delegering

Gå till sidan

Äldre med diabetes

Denna e-utbildning ökar kunskapen hos sjukvårds- och omvårdnadspersonal för att bidra till en mer jämlik vård

Gå till sidan

HLR

Denna utbildning består av 2 delar, en e-utbildning och en praktisk utbildning. Utbildningarna ger dig kunskap och förberedelse i Hjärt och lungräddning.

Gå till sidan

Våld mot äldre

Denna e-utbildning ger dig kunskap i hur du hanterar och uppmärksammar våld mot äldre. Du har en värdefull roll i arbetet med att uppmärksamma våldet mot äldre

Gå till sidan

Covid-19

Covid-19 är två e-utbildning som ger kunskap om dom viktigaste principerna och utmaningarna i arbetet

Gå till sidan